Creëer een sterker bedrijf na corona door aangepaste strategie
Creëer een sterker bedrijf na corona door aangepaste strategie
28 juni 2020 

Creëer een sterker bedrijf na corona door aangepaste strategie

Creëer een sterker bedrijf na corona door aangepaste strategie

Lockdowns worden opgeheven. Bedrijven voeren hun activiteiten op.

Deze situatie zorgt voor ongekende uitdagingen voor ondernemers.

In hun onderneming moeten ze in parallel twee inspanningen op verschillende tijdshorizonten leveren:

 • Concurreren en overleven in de pre-vaccin-pandemie-omgeving in de komende 12 tot 24 maanden.
 • Tegelijk dienen bedrijven zich te herpositioneren en te transformeren om ook succesvol te zijn na de Corona-periode

WINNEN IN HET NIEUWE NORMAAL

Van de ene op de andere dag heeft de economische schok als gevolg van de COVID-19 pandemie geleid tot een nieuwe realiteit. Die moeten bedrijven erkennen en er zich aan aanpassen.

De nieuwe realiteit wordt gekenmerkt door:

 • verschuivingen in de behoeften en het gedrag van klanten
 • toegenomen onzekerheid en volatiliteit
 • een ommekeer in de globaliseringstrends

Voor de meeste bedrijven kan deze uitdagende omgeving leiden tot een aanzienlijke daling van de omzet en de winst.

In een recent onderzoek onder bedrijfsleiders zei bijna de helft dat ze verwachten dat de winst van hun bedrijf met meer dan 20% zal dalen.

90% is nu al bezig met het inplannen van kostenbesparings- en winstoptimalisatie programma's.

Ondernemers moeten echter niet accepteren dat dalende resultaten onvermijdelijk zijn in de nieuwe realiteit.

Het BCG Henderson Institute bestudeerde de prestaties van alle grote Amerikaanse overheidsbedrijven in de afgelopen vier jaar.

Concurrentieposities waren volatieler in de recessie, wat zowel kansen als risico's met zich meebracht. Hoewel de meeste bedrijven verliezen leden, slaagde 14% van de bedrijven erin om zowel de inkomsten als de winst te verhogen, ondanks de dalingen in hun sector.

Wat deden deze bedrijven anders?

Het kan worden teruggebracht tot drie overkoepelende acties, namelijk ze :

 • handelden vroeg
 • namen een langetermijnperspectief aan
 • richtten zich tegelijk op zowel groei- als kostenreductie.

Voor de ondernemers van vandaag suggereert dit inzicht dat het bereiken van sterke bedrijfsresultaten in de nieuwe realiteit meer vereist dan een snelle reactie op de crisis tijdens de eerste weken.

Deze marathon duurt tot een vaccin of een zeer effectieve behandeling op grote schaal beschikbaar is. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogen we dit verwachten over 12 tot 24 maanden.

Tijdens deze (gevechts)fase zullen de bedrijfscontinuïteit en de concurrentiepositie voortdurend in gevaar zijn en een actief beheer vereisen. Om toekomstig duurzaam resultaat behalen dienen er in parallel proactieve lange termijn maatregelen worden genomen.

Helaas lijken veel bedrijven de noodzaak van de lange termijn bij de bestrijding van de pandemie niet te onderkennen. In een enquête afgenomen door het gerenommeerde BCG onder bedrijfsleiders gaf minder dan 30% aan dat ze van plan zijn hun supply chain-structuur tijdens de crisis te zullen in vraag stellen.

Beleggers zien wel voordeel in proactieve bedrijven bij het beheersen van de crisis.

In een recente BCG-enquête onder beleggers zei 88% dat ze willen dat CEO's en bedrijfseigenaren zich richten op :

 • opbouwen van capaciteiten om toekomstig competitief voordeel te creëren,
 • toekomstige groei te stimuleren en beter gepositioneerd te zijn om in de toekomst het verschil te maken met de concurrentie.

65% staat zelfs open voor dividendverminderingen om financiële middelen in de ondernemingen te houden om de veerkracht en het toekomstige voordeel te vergroten.

 

Lange termijn doelen bepalen is essentieel in elke strategiebepaling

Lange termijn doelen bepalen is essentieel in elke strategiebepaling

 

 

Vijf Strategische Herstelpeilers

Om proactief te kunnen reageren, moeten ondernemers begrijpen hoe de nieuwe realiteit hun bedrijf en hun markt beïnvloedt. Bedrijfseigenaren dienen vastberaden op te treden in het licht van een grote verscheidenheid aan uitdagingen.

Eerder in de pandemie hebben ze ongetwijfeld een reeks prioriteiten voor de korte en middellange termijn voorgesteld om te reageren op de crisis en om hun organisatie uit de problemen te leiden.

Nu dienen zaakvoerders, om de bedrijfscontinuïteit tijdens 12-24 maanden durende gevechtsfase te waarborgen en de basis te leggen voor een welvarende toekomst, hun perspectief verbreden en zich richten op vijf prioriteiten.

Om ondernemers te helpen deze prioriteiten aan te pakken, kan volgend raamwerk toegepast worden. (Zie figuur hieronder.)

In bijzonder zwaar getroffen sectoren, zoals de commerciële luchtvaart, evenementen, horeca en het toerisme, zullen bedrijven activiteiten moeten ontplooien om  in alle peilers een transformatie door te voeren.

In andere bedrijfstakken kunnen bedrijven dit overzicht gebruiken om een op maat gemaakt actieplan op te stellen dat aansluit bij hun behoeften.

 

 1. Bepaal agenda en team

Wanneer onzekerheid heerst, is het belangrijker dan ooit dat leiders duidelijke richtlijnen geven.

Zelfs bij afwezigheid van betrouwbare prognoses moeten ondernemers een agenda opstellen voor de komende 12 tot 24 maanden, de pre-vaccin fase.

En ook voor daarna, in de post-pandemische toekomst.

Er zullen soms harde maatregelen ingevoerd moeten worden zoals het snel elimineren van onnodige kosten in operaties of in administratieve functies.

Andere belangrijke beslissingen, zoals veranderingen in de productportefeuille of de sluiting van productiefaciliteiten, zullen moeten worden genomen ondanks de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen.

Timing is hierbij cruciaal!

Leiders moeten op de hoogte blijven van de evoluties. De actieplannen snel aanpassen met behulp van een flexibel werkmodel is nodig.

Het ontwikkelen en analyseren van meerdere scenario's zal helpen om de reactiesnelheid aanzienlijk te verhogen als bepaalde dingen zich voordoen.

Om een agenda voor de komende maanden en voor de lange termijn vast te stellen, moeten de ondernemers het mandaat van hun team verbreden. Vaak zal het aantal leden van het team uitbreiden met mensen uit alle functionele gebieden.

Dit team kan:

 • alle acties bepalen en implementeren
 • ervoor zorgen dat die acties maatregelen op korte termijn en lange termijn inhouden.

Om te slagen moet het team worden opgezet met voldoende capaciteit en anciënniteit om de komende 12 tot 24 maanden snelle acties en effectieve veranderingen teweeg te brengen.

Het team moet:

 • opportuniteiten identificeren
 • prioriteiten bepalen en
 • deze toewijzen aan specifieke eigenaars ze te realiseren.

Om de impact aan te tonen en het momentum op te bouwen, moet het team een deel van zijn oorspronkelijke focus richten op quick wins.

Om de inspanningen van het team te ondersteunen, moet het bedrijf een robust bestuur, processen en rapportage opzetten.

Hte leiderschap dient duidelijk voorbeeldgedrag en betrokkenheid bij alle acties te tonen om de hele organisatie te motiveren.

 

 1. Mobiliseren en beschermen van de medewerkers

De mensen zijn het hart en ziel van een bedrijf.

Om de bedrijfscontinuïteit te behouden en doelstellingen op langere termijn te bereiken, moeten ondernemers hun mensen tegelijk mobiliseren en beschermen.

Deze COVID-crisis heeft de invoering van nieuwe werkmethoden versneld. Het valt te verwachten dat deze benaderingen in de nieuwe realiteit zullen blijven bestaan.

Dit is een unieke kans om de huidige afspraken rond werkorganisatie te herzien.

Zo worden bijvoorbeeld afwijkingen van standaardpraktijken, zoals werken op afstand, die doorgaans als inefficiënt worden beschouwd, nu plots wel op grote schaal toegepast.

Door geleerde lessen uit deze versnelde implementaties te analyseren, kunnen bedrijven deze praktijken optimaliseren. De efficiëntie, tevredenheid en betrokkenheid van het personeel zullen op lange termijn vergroten.

Tevredenheid en betrokkenheid zullen ook cruciaal zijn voor het behoud van werknemers. De concurrentie voor talent tijdens het herstel  zal weer toenemen.

Door deze crisis zijn de meeste historische gegevens, besluitvormingsmodellen, ondersteunende modellen en prognosebenaderingen voor vraag- en aanbodplanning praktisch van de ene op de andere dag achterhaald.

De crisis heeft de aandacht voor normen rond gezondheid en hygiëne op de werkplek verhoogd. Het valt te verwachten dat deze aandacht zal blijven bestaan.

Bedrijven zullen virusbewakingssystemen nodig hebben om:

 • hun werkplekken en werknemers veilig te houden,
 • het vertrouwen van de werknemers op te bouwen en
 • de bedrijfscontinuïteit en de risico's te helpen beheren.

In de toekomst zullen er Safe@Work-apps zijn. Deze zullen een digitale viruscontrole oplossing bieden voor het traceren van contacten en het beheer van veiligheid van werknemers.

Deze tool ondersteunt uitgebreide inspanningen van bedrijven die begaan zijn om :

 • de gezondheid van werknemers te volgen
 • infectieketens te identificeren en te doorbreken
 • veilig gedrag op de werkplek aan te moedigen en te controleren
 • consistent te communiceren.

Een reeks prioriteiten voor de medewerkers definiëren zal helpen om te zorgen voor een veilig en gemotiveerd personeel tijdens de uitdagende maanden die zich aandienen.

 1. De gevechtsfase winnen

Voor de meeste bedrijven is de onmiddellijke prioriteit het veiligstellen van het bedrijfsresultaat door aandacht voor :

 • de kostenefficiëntie
 • de continuïteit van het huidige bedrijfsmodel.

Daarnaast is het van belang om:

 • op korte termijn liquiditeit en financiële stabiliteit te hebben
 • met het bedrijfsmodel en de kostenstructuur de komende 12 tot 24 maanden te kunnen overbruggen
 • acties te nemen die de liquiditeit en het netto werkkapitaal actief beheren
 • de kosten in het hele bedrijf te verlagen
 • zich te richten op het actief maximaliseren van de omzet

→Liquiditeit en netto werkkapitaal beheren.

Bedrijven moeten de cashpositie bewaken en de liquiditeit indien mogelijk te verhogen. Dit wordt bereikt door niet-essentiële uitgaven in de hele waardeketen verminderen. Het doel is om financiële ruimte te creëren om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

Deze inspanning om te besparen is natuurlijk de eindverantwoordelijkheid van de bedrijfsleider, maar kan worden geleid door een cash-management dienstverlener die expliciet verantwoordelijk is voor het:

 • beheer van de korte-termijn liquiditeit,
 • opstellen van liquiditeitsplannen,
 • lanceren van maatregelen voor het behoud van de liquide middelen
 • monitoren en voorspellen van de ontwikkelingen van de liquide middelen.

→De kosten in het hele bedrijf verlagen.

Ondernemingen moeten rekening met de personeels- en de andere bedrijfskosten.

De verlaging van de niet-personeelskosten is 1 van de belangrijkste hefbomen om een snelle impact te genereren zonder dat dit een onmiddellijke impact heeft op het personeelsbestand van het bedrijf.

Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld kosten besparen in de waardeketen door het leveranciersbeheer en de logistieke operaties te verbeteren.

Een andere mogelijkheid is om de technologiekosten snel aan te passen door technologie- en IT-projecten te heroriënteren naar hoogwaardige en zeer strategische projecten, toekomstgerichte platforms en oplossingen digitale samenwerking op afstand.

Om te reageren op de ernst van de huidige crisis moeten bedrijven ook rekening houden met de verlaging van de personeelskosten.

Bedrijven zullen flexibele werkmodellen moeten invoeren. Het personeelsbestand zal moeten aangepast worden aan de werkelijk nodige capaciteit.

Daarnaast kunnen bedrijven door het optimaliseren van locaties de operationele kosten vaak significant verlagen.

Bedrijven moeten ook snel hun productportfolio en -mix herzien om de mogelijkheden tot kostenbesparing te analyseren. Dit omvat het heroverwegen van productlanceringen en het opschorten van verkoopactiviteiten voor bepaalde producten in specifieke regio's.

→Beheer(s) de Omzet

Veel bedrijven probeerden zich tijdens de lockdown-fase te richten op digitale verkoopkanalen om de omzet veilig te stellen.

In de win-de-vechtfase zullen nieuwe kanalen zoals e-commerce een waardevolle kans blijven bieden om de betrokkenheid van klanten te behouden en extra omzet te genereren.

De concurrentie zal hard worden omdat:

 • de behoeften en het gedrag van de klant zijn verschoven
 • alle bedrijven geïmpacteerd zijn.

Een herziening van verkoopsprijzen zal dan ook waarschijnlijk nodig zijn om de inkomsten veilig te stellen. Tegelijk dient de marge bewaakt te worden. Dit kan leiden tot het schrappen van bepaalde delen van het product- of dienstenportfolio.

 

 1. Transformeren om toekomstige resultaten veilig te stellen

De focus op de winst  en het concurrentievermogen op korte termijn mag de noodzaak om het bedrijf te transformeren om de toekomstige resultaten veilig te stellen niet verdoezelen.

Er dienen verschillende initiatieven genomen te worden om deze transformatie voor de post Corona periode voor te bereiden. Deze zijn grotendeels in parallel met de inspanningen die geleverd moeten worden om de eerste 12-24 maanden door te komen.

Experten zien drie groepen van actie om die toekomst voor de bereiden.

→ Pas het aanbod aan de noden van de toekomst aan.

Bedrijven moeten hun bedrijfsmodel aanpassen aan veranderingen in de vraagvoorkeuren van klanten.

Naarmate de onzekerheid toeneemt en het geld kritischer wordt, zullen bijvoorbeeld meer klanten de voorkeur geven aan het sluiten van ‘machine-as-a-service'-overeenkomsten in plaats van het doen van hoge initiële investeringen in machines.

Dergelijke marktveranderingen kunnen de mogelijkheid bieden voor baanbrekende innovaties.

Innovatieve bedrijven hebben een belangrijk voordeel, zelfs tijdens een recessie. Volgens een studie van BCG heeft het totale aandeelhoudersrendement van de 50 meest innovatieve bedrijven tijdens de financiële crisis van 2008 10% beter gepresteerd dan de MSCI World Index.

→Maak je supply-chain robuust en flexibel aanpasbaar.

De eerste weken van de COVID-19-crisis brachten een zwakke plek voor veel bedrijven aan het licht: een wereldwijde supply-chain die destijds efficiënt opereerde in de toenmalige stabiele en rustige omgeving. Deze bleek echter zeer kwetsbaar voor externe schokken. Door de verstoringen in de toeleveringen stopten of vertraagden sommige bedrijven hun productie al voordat de uitbraak van het coronavirus hun regio had bereikt.

Bedrijven dienen dus de veerkracht, flexibiliteit en wendbaarheid van hun end-to-end supply chain, inclusief de interne operaties, te vergroten.

Dit vereist een herziening en optimalisatie van het volledige werkingsmodel van de onderneming, met een focus het leveranciersnetwerk en het eigen productienetwerk..

Digitale tools kunnen de transparantie en stabiliteit aanzienlijk verbeteren en de productiviteit te verhogen.

Aangezien te verwachten valt dat de onzekerheid zal aanhouden, zelfs als de onmiddellijke crisis wegvalt, zijn end-to-end veerkracht en een grotere operationele efficiëntie op lange termijn noodzakelijk.

→Optimaliseer de portefeuille door middel van fusies en overnames (M&A)

Deze periode is ideaal om het potentieel voor desinvesteringen en fusies en overnames te identificeren.

Lage bedrijfswaarderingen in de zwakke economie kunnen de mogelijkheden voor  fusies en overnames vergroten.

Door proactief de juiste deals na te streven, kunnen bedrijven hun concurrentie snel ontgroeien.

Om duurzame waarde te creëren, hebben bedrijven een duidelijke visie op hun M&A-strategie nodig die gebaseerd is op een klein aantal langetermijnthema's.

Zelfs wanneer ze op zoek gaan naar nieuwe bronnen van groei, houden de best presterende bedrijven vast aan hun welomschreven strategische visie, terwijl ze deze zo nodig aanpassen aan de variabiliteit en onzekerheid van de nieuwe economische toestand.

 

 1. Digitaal versnellen

Voor de meeste (grote) bedrijven zijn digitalisering en artificiële intelligentie de afgelopen jaren prominente aandachtpunten geweest bij hun strategische ontwikkelingsprojecten.

De reactie op de pandemie heeft de digitale implementaties versneld om oa.

 • werk op afstand mogelijk te maken 
 • de online klantervaring te verbeteren.
Bedrijven hebben in de afgelopen maanden een aantal jaren digitale veranderingen meegemaakt.

Digitale transformatie in het licht van de crisis is nog urgenter geworden! Daarom hebben bedrijven snel aanzienlijke inhaalinvesteringen gedaan.

De combinatie van extern geïnduceerde veranderingen en inhaalinvesteringen creëert een momentum dat bedrijven moeten aangrijpen om digitale initiatieven in alle functies te versnellen, zowel voor korte- als voor lange termijn.

Bij het implementeren van deze digitale initiatieven moeten de hierboven besproken acties rechtstreeks ondersteund worden.

Digitaliseren dient zich rigoureus te richten op het creëren van bedrijfswaarde.

Digitale projecten dienen op korte tot middellange termijn hun vruchten afwerpen en bijdragen tot duurzaam betere bedrijfsresultaten op lange termijn.

 

Digitale technologieën kunnen aanzienlijke kostenreducties mogelijk maken :

 • Zo verhoogt robotachtige procesautomatisering de efficiëntie van backofficeprocessen
 • maakt geavanceerde data-analyse een optimalisatie van bedrijfsprocessen mogelijk
 • verhogen digitale automatiseringstechnologieën de productiviteit aanzienlijk

Een andere hefboom voor efficiëntie is de bionische toeleveringsketen. Deze aanpak is gericht op het creëren van naadloze samenwerking tussen mensen en digitale systemen.

Om deze digitale oplossingen met succes te implementeren en de digitalisering verder te versnellen, zullen veel bedrijven hun technologie- en IT-functies moeten versterken.

 

Tot slot:

Het nastreven van deze vijf prioriteiten zal essentieel zijn om de strijd in de komende 12 tot 24 maanden door te komen én het bedrijf te herpositioneren voor een succesvol en duurzaam toekomstig resultaat.

De bedrijven die sterker dan ooit uit de crisis tevoorschijn komen, zullen de bedrijven zijn die

 • snelle, wendbare beslissingen nemen
 • beslissende acties durven ondernemen over de onmiddellijke, middellange en lange termijn tijdshorizon.

Eenvoudig gezegd, de winnende bedrijven van morgen zullen worden bepaald door de acties die hun bedrijfsleiders vandaag ondernemen.

 

Wat is de volgende stap ?

Wil je samen aan de slag gaan om jouw bedrijf te versterken tijdens en ook na de CoronaCrisis ? Contacteer me.

Ontdek de positieve veranderingen van het KMO-Besturingssysteem voor jouw organisatie tijdens een 20 minuten call

Is er iemand in je netwerk voor wie deze info interessant is, stuur dan dit artikel door.

Bedankt!

Sven Saerens

Over de schrijver
EOS implementer - Strategieadviseur en -implementatiebegeleider voor KMO zaakvoerders
Reactie plaatsen

Cookies:
arrow_drop_up arrow_drop_down