arrow_drop_up arrow_drop_down
KMO besturingssysteem werksessies

KMO Besturingssysteem werksessieoverzicht

Elke werksessie  is specifiek ontworpen om vaardigheden en processen te ontwikkelen. 


We praten over de basis, ik laat je zien hoe je de verschillende technieken in jouw bedrijf kunt toepassen en vervolgens gaan we deze implementeren.


Het doel van elke sessie is helderheid, focus en vooruitgang creëren.


Lees verder om een volledig overzicht te krijgen van de agenda, de doelstellingen en de resultaten van elke sessie.


Strategie denken en uitvoering in 1 KMO besturingssyteem

De Kick-off : Focus dag

Ontdek de bottlenecks die beletten de bedrijfsdoelen te behalen en de indicatoren die je op weg zetten naar toekomstig succes!


 • Door het plafond : ontwikkel de 5 ondernemersvaardigheden om je organisatie steeds opnieuw het volgend niveau te laten bereiken
 • Veranwoordelijkheden diagram : Identificeer wie voor wat verantwoordelijk is.
 • Impactdoelen: Bepaal de top prioriteiten voor de komende 90 dagen en pak ze op. 
 • Meeting Ritme: Organiseer vergaderingen  die de organisatie verder voortstuwen, eigenaarschap verhogen, samenwerking en resultaten verbeteren.
 • Dashboard : Verzamel de juiste data in een eenvoudige maar intelligente scoretabel om steeds voeling te hebben met wat er echt aan de hand is en tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Naar de 2-daagse Visie Opbouwen


De agenda van de Focus Dag

2-daagse Visie Opbouwen'

Als bedrijfsleider dien je exact te weten waar je naar toe werkt. Het duidelijk definiëren van een visie en doelstellingen is de eerste stap om ze te kunnen bereiken. Na een korte herhaling van de tools die werden gecovered tijdens de Focus dag, klaren we de 8 topics, die samen de volledige strategische visie van jouw bedrijf uitmaken, uit.


 • Kernwaarden : welke waarden beschrijven het beste hoe jij en je team gemotiveerd zijn en willen werken
 • Kernfocus: Begrijp de reden van bestaan van de organisatie waarom ze uniek is in wat ze doet. 
 • Langjarig Doel : Zet een doel voor 10 jaar vooruit en hoe je daar wil geraken. 
 • Marketing Strategie: Bepaal de 4 aspecten van de marketing strategie die moeten zorgen dat de doelen behaald worden
 • Midjarig Beeld: documenteer hoe je je bedrijf ziet binnen 3 jaar 
 • Jaarplan: bepaal 3-7 jaardoelen en de indicatoren om de realisatie ervan op te volgen.
 • Kwartaalimpactdoelen: Kies die doelstellingen die het meest van belang zijn voor jouw business in de komende 90 dagen.
 • KOV's lijst: Inventariseer de kansen op verbetering die ervoor zorgen dat je je jaarplan, midjarig beeld en langjarig doel niet kan realiseren.


Naar de Kwartaal Impuls sessie
Agenda visie 2-daagse

Kwartaal Impulsen

Na ongeveer 90 dagen raken teams snel afgeleid en hervallen ze makkelijk in oude gewoonten. Kwartaalimpulsen behouden het momentum en houden de organisatie gefocust op de strategische visie.  


 • Focus & Voortstuwing: Herfocus het team voor dat er motivatie verlies optreedt.
 • Kwartaalimpactdoelen: Rapporteren op de doelen van het laatste kwartaal en selecteer nieuwe prioriteiten voor de komende 90 dagen.
 • Oplossen van de KOV's: Bespreek de KOV's die niet werden opgelost en nieuwe voor het komende kwartaal.
 • Accountability: Verfijn de rol en verantwoordelijkheid van iedereen om verwarring te vermijden en eigenaarschap over behalen van doelen te vergroten. 
Naar de jaarreview en jaarplanning sessie
Agenda kwartaalimpuls

Jaarevaluatie en -planning

Gedurende 2 dagen wordt het  laatste jaar geëvalueerd en het volgende jaar gepland.


 • Review van het voorbije jaar en laatste kwartaal
 • Teamsamenwerking : Hou je team tevreden en begaan met het behalen van de missie van het bedrijf.
 • Midjarig beeld en Jaarplan: Review en update de vooruitzichten van de onderneming
 • Kwartaalimpactdoelen: Rapporteren op de doelen van het laatste kwartaal en selecteer nieuwe prioriteiten voor de komende 90 dagen.
 • Oplossen van de KOV's: Bespreek de KOV's die niet werden opgelost en nieuwe voor het komende kwartaal.
 • Accountability: Verfijn de rol en verantwoordelijkheid van iedereen om verwarring te vermijden en eigenaarschap over behalen van doelen te vergroten.
Agenda jaarevaluatie en jaarplanning
Cookies: